Predstavitev

Začetki delovanja zbora segajo v  leto 1998, ko se je skupina vaških žena zbrala v želji, da si s pesmijo popestrijo puste zimske večere. Skupina je s prvim nastopom v gostišču Sotlar tako navdušila prebivalce vasi, da je kmalu nastal mešani sestav pevcev različnih starosti in poklicev. Čedalje pogostejša druženja in nastopi so narekovali potrebo po ustanovitvi društva z imenom Kulturno društvo Mešani pevski zbor Senožeče.

Dvajsetletno delovanje je pevcem prineslo veliko lepih doživetij. Zbor je v zadnjih desetih letih   gostoval v Nemčiji, Franciji, Črni Gori, Srbiji, Bosni, Italiji, na Slovaškem in Hrvaškem. Povezovanje z različnimi pevskimi skupinami je zboru omogočilo prepoznavnost in motivacijo za še boljše delo. Pevci so skozi leta sodelovali na številnih državnih proslavah, prvenstvena naloga zbora pa je vedno ostajala, da skrbi za pestro kulturno dogajanje v  domačem kraju. Zbor se je v zadnjih dveh letih oklical za medgeneracijski zbor, saj so se starejšim pevcem priključile zelo zelo mlade pevke.

Od vsega začetka vodi zbor Ada Škamperle.